بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
محورهای تخصصی

محورهای کنفرانس

1-شبکه های توزیع هوشمند

2-بهره برداری و حفاظت شبکه های توزیع برق

3- کیفیت توان

4-خدمات مشترکین و مدیریت مصرف انرژی

5-بازار برق
6-تولیدپراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر

7-صنعت برق در شرایط تحریم اقتصادی و کرونا

8-فن آوری اطلاعات و ارتباطات و هوش تجاری

9-مدیریت و بهره وری

10-ایمنی،بهداشت و محیط زیست

11-بحران وپدافند غیر عامل

12- تاب آوری شبکه های توزیع برق

13-برنامه ریزی ،مطالعات و مهندسی توزیع برق


روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان