بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
نحوه ارسال مقاله
لطفا مراحل زیر را برای ارسال مقاله دنبال کنید: 

۱- ابتدا بایستی در وب سایت ثبت نام نمایید. راهنمای ثبت نام در منوی "ثبت نام در کنفرانس" می باشد.
۲- پس از آنکه ثبت نام انجام دادید وارد سایت شوید.
۳- سپس از منوی کاربر سیستم در قسمت مقالات زیر منوی ارسال مقاله را طبق شکل زیر کلیک کنید.
۴- فرم مربوطه را پر نمایید و در پایان کلید ارسال را کلیک نمایید. 
روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان