بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
درباره شرکت توزیع برق استان البرز

معرفی شرکت

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

aepdc: alborz electric power distribution company

 معرفی شرکت

شرکت توزیــع نیروی برق غرب استان تـــــهران در سال 1372 و در چـارچوب سیاست خصوصی سازی که نشأت گرفته از بنــد شش قــانون بـــرنامه اول توسعــه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران تحــــــت عنوان  « کاهش بار مــالی هزیـنه های دولت از طــریق انتقال پاره ای از وظایف مـــــوجود به بخش غیردولتی » است تشکیل و بر اساس بند 4 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع از مراکز استانها مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 86/08/15 از بدنه شرکت برق منطقه ای تهران جدا شده و مستقلا زیر نظر شرکت توانیر وظائف مربوط به توزیع نیروی برق شامل انجام کلیه خدمات فـنی ، اداری و مالی مورد نیاز متقاضیان و مشترکین برق را در حوزه عملکرد شرکت انجام می دهد .


ویژگیها و وضعیت جغرافیایی

این شرکت در سال 1395 با پیک بار معادل 1227 مگاوات ، براساس گزارش راهبردی شرکت ‌توانیر هفتمین شرکت توزیع از نظر تعداد مشترک و نهمین شرکت توزیع ازنظر مصرف انرژی با وسعتی به میزان 5284 کیلومتر مربع و فروش انشعاب 34 هزار مشترک جدید ، تامین برق و خدمات رسانی به بیش از 1،394،000 مشترک را عهده دار می باشد .

روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان