بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
شورای سیاست گذاری

اعضای شورای سیاست گذاری بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق 1400

نام و نام خانوادگی

سازمان محل خدمت

پست الکترونیک

آقای دکتر عزیزاله شهبازی

استانداری البرز

info@alborz.ir

آقای دکتر حسین عسگریان ابیانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

askarian@aut.ac.ir

آقای دکتر حیدر علی طالبی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

alit@aut.ac.ir

آقای مهندس غلامعلی رخشانی مهر

شرکت توانیر

 gh.rakhshanimehr@gmail.com

آقای دکتر بهنام بیات

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

bayat@aepdc.ir

آقای مهندس علی سعیدی

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق

anjoman@edca.ir

مدیران عامل شرکتهای توزیع برق

شرکتهای توزیع نیروی برقروزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان