بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

سمت

سازمان محل خدمت

1

آقای دکتر بهنام بیات

Bayat@aepdc.ir

رئیس کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

2

آقای مهندس جمال معتمدی زاده

motamedi.jamal@gmail.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

3

آقای دکتر غلامرضا شقاقی شهر

G_shgh@yahoo.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

4

آقای مهندس رامین فرج

raminfaraj.aepdc@gmail.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

5

آقای برزو نجفیان

borzou_najafian@yahoo.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

6

آقای محمد مهدی بهرامی عزیز

mmbammba.co@gmail.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

7

آقای مهندس بهشید احمد خان بیگی

Behshid.khanbeigi@gmail.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

8

آقای مهندس سیدحسین حسینی

hosseini1396@gmail.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

9

آقای شاهین عباس زاده

abbaszadehshahin49@gmail.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

10

آقای جلال گلمحمدی

jgol1351@yahoo.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

11

آقای مرتضی شعبانی

Mortezashabani1348@gmail.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

12

خانم مهندس الهام ابویی

abooei.e@gmail.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

13

خانم سمیه شریفی

sharifi599@gmail.com

عضو کمیته اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرزروزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان