بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
اخلاق در مهندسی

بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی شبکه های توزیع برق در زمینه اخلاق مهندسی، مطابق با دستورالعملIEEE  بخش ایران عمل می‌کند.ارتقای کیفیت زندگی انسانها تنها با توسعه‌ی علمی مستمر و پایدار در تمام جنبه‌های زندگی میسر است. از الویت‌های اصلی در رسیدن به توسعه پایدار، بازبینی دقیق مسائل مربوط به اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی است.

آسیب‌ها و زیان‌های ناشی از بی‌توجهی به اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی، خسارت‌های بسیار و گاه جبران‌ناپذیر بر پیکره‌ی دانش و روند توسعه علمی از یک سو و زندگی مردم و محیط زیست از سوی دیگر وارد کرده است. توجه به اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی به معنی کاوش در مبانی و کاربرد اصول اخلاقی در پژوهش و مهندسی، آموزش درست آن اصول، ارائه دستورالعملهای اخلاقی و برخورد جدی و متناسب با رفتارهای نادرست است.

در سال‌های اخیر متأسفانه شاهد فاصله گرفتن بخشی از جامعه پژوهشی و مهندسی از این مبانی هستیم. بنابراین با آموزش و تربیت پژوهشگران، دانشمندان و مهندسان ملتزم به اصول اخلاقی می‌توان به روند توسعه‌ی سالم علمی کمک نمود.
بیشتر بدانید


روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان