بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
پرسش های متداول

سوال: آیا مقالات به زبان انگلیسی نوشته می ­شوند؟ 
 
 پاسخ: مقالات به دو زبان انگلیسی و فارسی پذیرش خواهند شد.
 
 سوال: هر نویسنده مجاز به ارائه چند مقاله به این کنفرانس می­ باشد؟
 
 پاسخ: محدودیتی در ارائه مقاله توسط پژوهشگران نیست.
 
 سوال: آیا بدون مقاله نیز می توان در کنفرانس شرکت کرد؟
 
پاسخ: با توجه به مطرح شدن مباحث علمی در کنفرانس و استفاده از نقطه نظرات اساتید برجسته، پژوهشگران علاقه مند به
          حوزه های مرتیط با کنفرانس می توانند به عنوان شرکت کننده بدون مقاله در جلسه کنفرانس حضور داشته باشند، برای 
         اطلاعاتبیشتر به لینک هزینه ثبت نام مراجعه فرمایید.
 
سوال: آیا مقاله ارسالی بایستی حتما با یکی از محورهای کنفرانس همخوانی داشته باشد؟
 
 پاسخ: خیر، مقاله شما می­ تواند با یک یا چند محور کنفرانس مرتبط باشد.
روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان