بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
هزینه ها

ا

ارسال مقالات در این کنفرانس رایگان می باشد

هزینه ثبت نام در کنفرانس برای هر نفر 5.600.000 ریال می باشد

هزینه ثبت نام می بایست به شماره حساب 83000000536007 و شماره شبا 320540200683000000536007IR   بانک پارسیان  واریز گردد.

افرادی که در کنفرانس ثبت نام و هزینه را پرداخت نمایند می توانند علاوه برحضور در پنل های ارائه مقالات، در کارگاهها و نشست های تخصصی و نمایشگاه کنفرانس نیز شرکت نمایند.
هزینه ثبت نام جهت اعضاء محترم
IEEE بخش ایران شامل 20 درصد تخفیف می باشد.موضوع

مبلغ (ریال)

هزینه ثبت نام در کنفرانس و کارگاه ها و نشست های تخصصی

5.600.000

هزینه ثبت نام در کنفرانس و کارگاه ها و نشست های تخصصی جهت اعضاء IEEE  شاخه ایران

4.480.000

روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان